Drugi onlajn vebinar ” ZAGOVARANJE ZA SUNČEVU ENERGIJU ZA GRAĐANE ZAPADNOG BALKANA“