Učešće na međunarodnim sastancima (avgust, septembar i oktobar 2022.)

  • Predstavnik AOR Miljan Vinković učestvovao je na seminaru ,, Balkan citizen energy amabasador” koji se održao u Tirani 1. i 2. septembra.  Predavanja (o solarnoj energiji) su se održavala na ,,Polis Universitiy”.
  • seminar o obrazovanju o održivom razvoju u regionu Karpata (Zakopane, Poljska) u organizaciji Sekretarijata Karpatske konvencije

  • Predstavljanje Zelene agende i strategija cirkularne ekonomije u zemljama Zapadnog Balkana na Seminaru o cirkularnoj ekonomiji, Ankara, Turska

  • Deveta ministarska konferencija Životna sredina za Evropu “Transforming planet”(Environment for Europe), Kipar
    • AOR je suorganizator nekoliko pratećih događaja, u okviru kojih je govorila predsednica AOR….