Marjana Brkić, Uloga građanskih naučnih istraživanja u adaptaciji gradova na klimatske promene