Zorica Milosavljević, Školsko dvorište kao javna površina, primeri i mogućnosti za školske projekte