Jovana Bila Dubaić, Održive urbane zelene površine u borbi za biološku raznovrsnost