Anđelka Mihajlov, Osnovni rečnik Klimatskog pakta i ključne reči u vezi niskougljeničnog razvoja