Jagoda Petrović Ukaj, Osnove sistema obrazovanja i vaspitanja za održivi razvoj, od teorije do prakse, od učenja do odgovornog ponašanja i delovanja