Zorica Milosavljević, Obrazovanje o klimatskim promenama za aktivno učešće mladih u borbi protiv klimatskih promena. Primeri dobre prakse u  svetu i kod nas