Održana javna rasprava u Beogradu, vezana za Zakon o klimatskim promenama – učešće AOR