“UN životnu sredina” i Svetska zdravstvena organizacija dogovorili saradnju u oblasti zdravstvenih rizika koji potiču od stanja životne sredine