Rad Mladost je odnela poplava, autor Dijana Nikšić, SŠ Dragačevo Guča