Eko-fakultetski projektni dan u Visokoj školi primenjenih strukovnih studija u Vranju