Posete Eko-školama 9. i 10. decembra 2015. godine: škole u Surčinu, Jakovu i Platičevu i vrtiće u Vladimircima i Vrdniku