Otpad i zdravlje – tematski sastanak u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u Bonu, Nemačka