Učestvujemo na Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine ECOFAIR 2015 – poziv za medije na Seminar 28. oktobra!