Saradnja među regionima: učestvujemo po pozivu na 10. Međunarodnoj konvenciji o životnoj sredini i razvoju, Havana, Kuba, juli 2015.