5.juni – Obeležili smo radno Konferencijom i panelom