Saradnja u regionu: pozivamo vas da učestvujete na Drugoj regionalnoj konferenciji o proceni uticaja na životnu sredinu