Najava događaja i poziv medijima da promovišu program Eko-škole: 26. maj u 13h u UNS