Održan drugi pripremni sastanak regionalnog NVO Foruma životna sredina i klima (ECF)