EurAsia 2014: Istraživački tim AOR na konferenciji u Istanbulu