Konkurs za takmičenje mladih preduzetnika (između 15 i 30 godina starosti) -rok za prijavu ideja je 30. juni 2014. godine