Pročitajte Zakon o regulisanju i upotrebi voda koji je u Beogradu donet 1920.godine!!!!!!