Uspostavljanje partnerske saradnje sa Udruženjem novinara Srbije