Nauka: upravljanje otpadom

U Beču je oktobra 2013. godine održan 2013 ISWA Svetski kongres (Svetski kongres međunarodne asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom). Bilo je više od 1300 učesnika iz 84 države. 250 radova je predstavljeno u okviru 56 sekcija.

Iz tima AOR i ENV.net tima, prof dr Hristina Stevanović Čarapina je predstavila naučna istraživanja “Kriterijumi za evaluaciju Lokalnih Planova upravljanja otpadom ” . Istraživanja su deo IMPACT projekta nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).  Članovi tima u kontinuitetu objavljuju i saopštavaju radove iz oblasti upravljanja otpadom.