Plenarno predavanje na 8. SIMPOZIJUMU “RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ”

Po pozivu, Prof dr Hristina Stevanović Čarapina, održala je plenarno predavanje na 8. Simpozijumu “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, koji je održan od 3. do 5. jula 2013. godine u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru. Naslov rada koji je prezentovala je POUZDANOST PODATAKA O GENERISANJU OTPADA U PRIMENI LCA KAO PREDUSLOV U PROCESU DONOŠENJA ODLUKE O UVOĐENJU RECIKLAŽE U OPŠTINI BOR, a koautori su:  Jasna  Stepanov, D.  Prokić, Ljiljana Ćurčić,  Nataša  Žugić Drakulić, Anđelka Mihajlov (većina iz ekspertskog tima Ambasadora održivog razvoja i životne sredine). Saopšteni rezultati istraživanja daju neke od odgovora na pitanja do kojih se došlo u procesu ENV.net projekta.

Simpozijum tradicionalno organizuje Tehnički fakultet u Boru, Univerziteta u Beogradu.