Četvrti Forum civilnog društva Zapadnog Balkana

Četvrti Forum civilnog društva Zapadnog Balkana (Western Balkan Civil Society Forum) je održan od 26-27. novembra 2012. godine u Zagrebu, Hrvatska.

Forum civilnog društva Zapadnog Balkana je sastavni deo aktivnosti Evropskog Ekonomskog i Socijalnog Komiteta (European Economic and Social Committee – EESC) u zemljama Zapadnog Balkana.

Glavne teme Foruma su bile:

  • Odnosi između Evropske unije (EU) i zemalja u regionu
  • Kako unaprediti slobodu medija i slobodu izražavanja u regionu?
  • Kako uključiti organizacije civilnog sektora u proces ridruživanja EU?
  • Koja je uloga civilnog sektora u ruralnom razvoju i zapošljavanju?
  • Mogućnosti za buduću saradnju

Forum Civilnog Društva Zapadnog Balkana se organizuje svake dve godine od 2006. godine sa ciljem da omogući razmenu iskustava u okviru civilnog sektora u regionu, trenutnu situaciju, potrebe i mogućnosti buduće saradnje (regionalna saradnja).  Ove godine Forum je okupio oko 150 učesnika iz zemalja zapadnog Balkana, EESC članova, predstavnika institucija EU, nevladinih organizacija i diplomata.
Naš predstavnik na sastanku je bila Nataša Žugić-Drakulić.