Obuka za Organizacije Civilnog Društva u sklopu učešća OCD u procesu programiranja.

Kancelarija za evropske integracije, uz pomoć projekta tehničke podrške PPF 5 organizovala je 7. februara 2014. godine u Palati Srbije obuku za Organizacije Civilnog Društva u sklopu učešća OCD u procesu programiranja. Tema obuke je bila Priprema IPA II sektorskih dokumenata (Sector Planning Documents – SPDs). Cilj obuke je bio da se predstavnicima OCD predstavi opšti okvir IPAII, faze razvoja IPA II sektorskog dokumenta i faza analize u izradi IPA II sektorskog dokumenta i da  omogući predstavnicima OCD da bolje razumeju suštinu i značaj Sektorskih dokumenta (Sector Planning Documents) za IPA II za period 2014-2016. godine.

Obuci je iz EASD-ENV.net Srbija tima prisustvovao Filip Jovanović.