Radna poseta Nacionalnoj agenciji za istraživanja Francuske