Round table AIR QUALITY IN SERBIA AND REGION, YESTERDAY, TODAY, AND TOMORROW – CLEAN AIR – HEALTHY FUTURE: draft agenda available

Program /Agenda

                                                  

Nacrt AGENDE – Finalna agenda će imati dopune

Draft Agenda as on May 22, 2019 –Final agenda will be adopted to the June 4th status

 

4.      jun                                                    June 4th

 

 

Sala PKS, Resavska 13-15 Beograd                                Serbian Chamber of Commerce Conference room,

Resavska  13-15, Belgrade

 

9:30 – 10:00         Registracija učesnika / Registration

 

10:00 – 10:40   Uvodna obraćanja /

                          Opening remarks

 

Predsedavajući/Chair persons: mr Dušan Stokić – PKS, dr Uroš Rakić, mr Aleksandra Mladenović – Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

Goran Trivan , Minister, Ministry of Environmental Protection of Republic of Serbia / ministar zaštite životne sredine Republike Srbije

□         Stanojla  Mandić, Deputy Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection of the Republic of Serbia / zamenik  Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije

□         Mihailo Vesović, advisor of president, Chamber of Commerce and Industry of Serbia , Co-organizer of the EnE19 Conference/ Privredna komora Srbije, koorganizator Konferencije

□         Environmental Ambassadors for Sustainable Development representative, Co-organizer of the EnE19 Conference/Predstavnik Ambasadora održivog razvoja I životne sredine, koorganizator Konferencije

 

Note: Competent authorities and international community in Serbia were invited to address the event with opening remarks – the list will be updated when receive official confirmation

Napomena: Nadležni organi i diplomate/međunarodne organizacije u Srbiji su pozvani da pozdrave konferenciju – ova lista će biti dopunjena kada organizatori budu dobili zvanične potvrde o prihvatanju poziva

 

Grupno slikanje / Group photo

 

Okrugli sto/Round table

Moderator  dr Uroš Rakić

 

Introductory presentations, by invitation – Uvodna obraćanja, po pozivu

(sugerisano trajanje 10 minuta)

Discussion – Diskusija

 

10:45 -12:30

Filip Radović, direktor  Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine,

Republika Srbija, naslov će biti poznat do konferencije:

 

Dragan Ðurica,  Pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine  – Sektor za monitoring i informacioni sistem životne sredine: Kvalitet vaduha  – dela pre reči

 

dr Elizabet Paunović , bivsa šefica Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije (SZO) / former head of WHO European Centre for Environment and Health. Nacionalna implementacija Agende 2030 kao odlicna prilika za smanjivanje negativnog uticaja zagadjenog vazduha na ljudsko zdravlje

 

dr sci  Uroš Rakić, Institut za javno zdravlje Srbije “dr Milan Jovanović Batut” : Aerozagađenje  kao faktor rizika po zdravlje

 

Andrej Šoštarić,  Gradski zavod za javno zdravlje Beograd: Monitoring kvaliteta vazduha u Beogradu

 

Prof dr Svetlana Stanišić, Univerzitet Singidunum: Veza između kvaliteta vazduha u Beogradu i smrtnosti

 

Marko Kazimirović,  Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet: Uticaj rasta šuma na kvalitet vazduha

 

Discussion interventions by invitation -Diskusione intervencije po pozivu

(sugerisano trajanje 5 minuta)

Discussion – Diskusija

 

12:30-13:00             Milenko Jovanović, Načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha, Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine, Republika Srbija: Analiza stanja kvaliteta vazduha u Srbiji u 2018. godini

                                

                                 Vladimir Savić, Pomoćnik direktora za kvalitet , Zavod za javno zdravlјe Kralјevo:

                                 Lokalni monitoring kvaliteta vazduha na teitoriji grada Kraljeva

 

Dunja Đenić , član gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost grada Uzica gradska uprava: Aerozagađenje u Užicu

 

                                 Zoran Živkovic, zamenik gradonačelnika Valjeva: Aerozagađenje u Valjevu

 

Ivana Krstić, Sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Niša : Aerozagađenje u Nišu

 

                             Mirjana Mitrović,  Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine,   Republika Srbija: Polen u Srbiji

 

 

13:00-13:10          #BeatAirPollution: SOS za insekte/oprašivače, Eko-škola “Drinka Pavlović”, Beograd

                             #BeatAirPollution: SOS for insects/pollinators, Eco-schools “Drinka Pavlovic”, Belgrade

 

13:10 -14:00

Discussion interventions by invitation, continuation -Diskusione intervencije po pozivu , nastavak

(sugerisano trajanje 5 minuta)

Discussion-Diskusija

 

Aleksandra Mladenović, predsednik, AOR, Refleksija na odluke i dogadjaje u okviru UNEA4, koje su usmerene na zastitu vazduha od zagadjenja: fokus na uzroke

 

Prof dr Marija Jevtić, Medicinski Fakultet Univerzitet Novi Sad / Institut Za Javno Zdravlje Vojvodine

“Citizens science” –  u izazovima kvaliteta vazduha

 

Aleksandar Macura,  suosnivač, direktor programa RES fondacija, Trošenje javnih sredstava za mere smanjenja zagađenja vazduha: Kriterijumi i način sprovođenja

 

Vladimir Spasić, Balkan Green Energy News/ Center for Promotion of Sustainable Development: Aerozagađenje i mediji

 

Srđana Kukolj, Health and Environment Alliance: Kvaliteta vazduha i uticaj na zdravlje čovjeka

 

Učešće u diskusiji potvrdili su i : dr Tamara Perunović Ćulić, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu životne sredine, Dragan Jeremić,  Državni sekretar i Predsednik radne grupe za donošenje mera za smanjenje aerozagađenja, Ministarstvo zaštite životne sredine,

 

14:00                   Conference closing (coorganisators)

Zatvaranje konferecije (obraćanje u ime kooganizatora)

Save the date: June 4, 2019 – EnE19 Conference/Round table AIR QUALITY IN SERBIA, YESTERDAY, TODAY, AND TOMORROW – CLEAN AIR – HEALTHY FUTURE