Prve radionice u okviru projekta Svaka limenka se računa u Eko-školama

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine uz podršku Recan Fondacije za reciklažu limenki za piće započeli su aktivnosti u okviru projekta Svaka limenka se računa u Eko-školama. Prve radionice održane su u gimnaziji “Bora Stanković”, Vranje i Visokoj školi primenjenih strukovnih studija, Vranje. Na radionicama su predstavljeni značaj i potreba reciklaži limenki u cilju uštede … Continue reading Prve radionice u okviru projekta Svaka limenka se računa u Eko-školama