Univerzitet u prirodi

Univerzitet u prirodi je projekat Univerziteta u Beogradu. Organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine je preko Saveta ovog projekta aktivno uključena. Savet Univerziteta u prirodi osnovan je septembra 2012 odlukom Saveta Univerziteta u Beogradu.