Programska aktivnost: Ujedinjene nacije i međunarodna saradnja

2018:Učestvujemo na konferenciji ”Inovativna rešenja za zagađenje u jugoistočnoj i južnoj Evropi”

2015: AOR dobila poseban konsultativni status u UN ECOSOC , Otpad i zdravlje – tematski sastanak u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u Bonu, Nemačka ,

2014: Učestvovali smo na konsultativnom sastanku u vezi UNDAF 2016-2020

2014: nastavak aktvnog učešće na sastancima i saradnja; Konstitutivna sednica “Skupštine za životnu sredinu UN” – UN Environment Assembly (UNEA): 23-27. juni 2014., Najrobi, Kenija

2013: Organizacija je akreditovana i učestvuje na “Global Major Groups and Stakeholders Forum ( GMGSF-14)”, kao i na “UNEP Governing Council (GC-27/GMEF)”, Najrobi, februar 2013. godine Istovremeno, predsednica organizacije učestvuje, na poziv, na “Gender Forum”, kao članica “Mreže žena ministarki i lidera u oblasti životne sredine”

2012: Organizacija je akreditovana i učestvovala je na Konferenciji o održivom razvoju Rio+20, juni 2012, Brazil

Udruženje je:

– akreditovano u Programu UN  za životnu sredinu (UNEP, Ujedinjene nacije),

– institucionalni član je Akademskog Saveta sistema UN (ACUNS),

– nacionalna je fokalna tačka za organizacije civilnog društva u Medjunarodnom strateškom pristupu upravljanja hemikalijama UN (SAICM)