Ambasadori održivog razvoja na UNEA3 događajima u Najrobiju, Kenija

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine učestvuju u pripremama za Skupštinu Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija u Najrobiju ( UNEA 3). Tema svih pripremnih sastanaka ove godine je #beatpollution. Bez obzira na pripadnost, nacionalnost, tip organizacije, bez obzira u kom delu sveta živimo, postoji otvorena bojazan od narastajućeg zagadjivanja i zajednička spremnost da se … Continue reading Ambasadori održivog razvoja na UNEA3 događajima u Najrobiju, Kenija